Komisia rozhodcov
NR-KR-2019/2020-0053
Vyjadrenie
Vážený pán, Mgr. Viktor Németh, vzhľadom na Vašu opakovanú požiadavku a pocit, že prišlo ku komunikačnému nedorozumeniu, Vám znovu poskytujem stanovisko KR ObFZ. Rozhodca stretnutia mal od delegáta zväzu zníženú známku za svoj výkon v uvedenom zápase, bez potreby zastavenia činnosti, pričom delegát zväzu pri svojom hodnotení postupoval v súlade so zásadami pre činnosť o ktoré sa opierate. Spôsob resp. forma preškolenia rozhodcov, ako aj delegátov zväzu je plne v kompetencii KR ObFZ a je zároveň jej internou záležitosťou, ale aj napriek tomu Vás môžem ubezpečiť, že príde k opakovanej možnosti pre R a DZ na preškolenie zmien a doplnkov pravidiel futbalu na zimnom doškoľovacom seminári, ktorý sa bude konať vo februári budúceho roka. Verím, že s takýmto mojim stanoviskom sa dokážete stotožniť a bude pre Vás postačujúce.
Rozhodnutie: NR-KR-2019/2020-0053
Klub: TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj
Dátum zaevidovania: 21.11.2019 13:00
Dátum vyriešenia: 25.11.2019 12:11
Stav: Vyriešené