Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Inovecký
Marek Galo
Tajomníci
Rozhodnutia
NR-KR-2018/2019-0052Sťažnosť TJ ŠM Kráľov Brod
NR-KR-2018/2019-0032Sťažnosť H. Ohaj
NR-KR-2018/2019-0026Sťažnosť H. Ohaj
NR-KR-2018/2019-0025Sťažnosť Nové Sady
NR-KR-2018/2019-0019Sťažnosť Nové Sady