Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Inovecký
Marek Galo
Tajomníci
Rozhodnutia