Odvolacia komisia
NR-OK-2018/2019-0004
OK ObFZ Nitra č.6/2018-2019
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 12.12.2018 prerokovala podanie OFK Čifáre proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č.19 zo dňa 21.11.2018 (NR-DK-2018/2019-U273). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ rozhodnutie DK, nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne. Poučenie: Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6.
Rozhodnutie: NR-OK-2018/2019-0004
Klub: OFK Čifáre
Dátum zaevidovania: 13.12.2018 09:08
Dátum vyriešenia: 13.12.2018 09:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 13.12.2018 09:09