Odvolacia komisia
NR-OK-2018/2019-0002
OK ObFZ Nitra č.4/2018-2019
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.10.2018 prerokovala podanie TJ Družstevník Vráble-Horný Ohaj proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č.9 zo dňa 12.09.2018 (NR-DK-2018/2019-U102). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potrvdzuje“ rozhodnutie DK, nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne.
Rozhodnutie: NR-OK-2018/2019-0002
Klub: TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj
Dátum zaevidovania: 24.10.2018 14:38
Dátum vyriešenia: 24.10.2018 14:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 24.10.2018 14:40