Odvolacia komisia
NR-OK-2018/2019-0001
OK ObFZ Nitra č.4/2018-2019
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.10.2018 prerokovala podanie TJ Slovan Nitra-Chrenová proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č.12 zo dňa 03.10.2018 (NR-DK-2018/2019-U158). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potrvdzuje“ rozhodnutie DK, nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne.
Rozhodnutie: NR-OK-2018/2019-0001
Klub: TJ Slovan Nitra-Chrenová
Dátum zaevidovania: 24.10.2018 14:35
Dátum vyriešenia: 24.10.2018 14:36
Stav: Vyriešené