Odvolacia komisia
Členovia
Ján Pacher
Ladislav Vadkerti
Tajomníci