Športovo-technická komisia
NR-STK-2019/2020-0386
kontumácia
VI. liga sk. A dorast 4.kolo OFK Branč - FKJaníkovce - ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 82/1/b v prospech OFK Branč a podľa SP 11/2 mu priznáva 3 body a skóre 3:0. Klub FK Janíkovce odstupuje na DK. Zároveň v súlade s RS A/6/b je FK Janikovce povinný do 7 dní uhradiť pre OFK Branč sumu 60,- € za vynaložené náklady súvisiace s prípravou stretnutia. Doklad o vykonanej úhrade je FK Janikovce povinný zaslať do 20.9.2019 na ŠTK.
Rozhodnutie: NR-STK-2019/2020-0386
Klub: FK Janíkovce
Dátum zaevidovania: 11.09.2019 13:15
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 14:50
Stav: Vyriešené