Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Turba
Marko Turba
Jozef Filo
Tajomníci
Rozhodnutia
NR-STK-2018/2019-0340uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0339uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0338uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0336zmena času stretnutia
NR-STK-2018/2019-0335zmena času stretnutia
NR-STK-2018/2019-0334zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0333podľa uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0332zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0331zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0330zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0329zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0327uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0326uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0325odstúpenie zo súťaže
NR-STK-2018/2019-0324uznesenie ŠTK
NR-STK-2018/2019-0323uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0322zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0321zmena termínu a miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0320zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0319zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0318zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0317zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0316zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0315zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0314zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0313zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0312zmena miesta stretnutia
NR-STK-2018/2019-0311zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0310zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0309zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0308podľa uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0307podľa uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0306podľa uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0305zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0304podľa uznesenia ŠTK
NR-STK-2018/2019-0303zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0302zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0301zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0300zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0299zmena termínu stretnutia
NR-STK-2018/2019-0295uznesenie ŠTK ObFZ
NR-STK-2018/2019-0294uznesenie ŠTK
NR-STK-2018/2019-0292zmena termínu stretnutia