Disciplinárna komisia
NR-DK-2019/2020-0171
U 263
Oznamy: Na základe písomných a osobných vyjadrení na DK k MU po stretnutí TJ Družstevník Vráble Horný Ohaj – FK Močenok ukladá klubu disciplinárne sankcie: RP 10 € (RS B/12/e), pokuta 100 € (RS B/12/h), (RS B 3/7),(71/1,2,3g,49/4,57/1a,2,20/1,2,3) DK nariaďuje 1 x úradný dohľad na náklady klubu od 30.10.2019 do 31.3.2020 Viktor Németh (1232049) – hlásateľ, zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 1 mesiac (16/1,2,19/1,48/1c,2b), DK zároveň ruší ochranné opatrenia z (U228) Peter Bujalko (T), (1109702), zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 5 týždňov (16/1,2,19/1,48/1c,2b), DK zároveň ruší ochranné opatrenia z (U228) DK ukladá klubu ochranné opatrenia spočívajúce v zákaze vstupu diváka (Peter Száraz) na všetky stretnutia TJ Družstevník Vráble Horný Ohaj 30.10.2019 do 30.6.2020 (20/1,2,3,48/1c,2b) DK ukladá klubu ochranné opatrenia spočívajúce v zákaze vstupu diváka (Marcel Straka) na všetky stretnutia TJ Družstevník Vráble Horný Ohaj 30.10.2019 do 30.6.2020 (20/1,2,3,48/1c,2b)
Rozhodnutie: NR-DK-2019/2020-0171
Klub: TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj
Dátum zaevidovania: 01.11.2019 14:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RS B/12/e 10 EUR 01.11.2019 14:54
POKUTY