Disciplinárna komisia
NR-DK-2019/2020-0061
U92
Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: NR-DK-2019/2020-0061
Klub: TJ Progres Selice
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 12:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
čk 5 EUR 05.09.2019 12:08