Disciplinárna komisia
NR-DK-2019/2020-0059
U89
Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: NR-DK-2019/2020-0059
Klub: FK DYNAMO Trnovec nad Váhom
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 12:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
čk 10 EUR 05.09.2019 12:05