Komisia rozhodcov
NR-KR-2016/2017-0004
Zmena R
Dobrý deň, KR berie na vedomie Vašu žiadosť a žiadosti vyhovie.
Rozhodnutie: NR-KR-2016/2017-0004
Klub: OFK Čakajovce
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 10:04
Dátum vyriešenia: 24.03.2017 13:26
Stav: Vyriešené