Odvolacia komisia
NR-OK-2016/2017-0004
ÚS OK č. 4-2016/2017
O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z Chrenovská 16, 949 04 Nitra tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816, email: obfznitra@gmail.com Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 4 / 2016-2017 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 18.10.2016 prerokovala podanie TJ Družstevník Svätoplukovo proti rozhodnutiu odvolacej komisie ÚS č. 3-2016/2017 ( NR-OK-2016/2017-0003 ) a uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ svoje rozhodnutie v plnom rozsahu. OK podanie odstupuje na odvolaciu komisiu SFZ (NR-OK-2016/2017-0004). V Nitre 13.10.2016 Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra Imrich Vanyo v.r.
Rozhodnutie: NR-OK-2016/2017-0004
Klub: TJ Družstevník Svätoplukovo
Dátum zaevidovania: 18.10.2016 14:23
Dátum vyriešenia: 18.10.2016 14:24
Stav: Vyriešené